The source code for this blog is available on GitHub.

X Technology.

Web Yazılımı Geliştirme Sürecimizin Yaşam Döngüsü

Cover Image for Web Yazılımı Geliştirme Sürecimizin Yaşam Döngüsü
Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Posted underWeb Tasarım

Genellikle SDLC olarak bilinen yazılım geliştirme yaşam döngüsü, bir web geliştirme hizmetleri şirketi tarafından seçilen ve yazılım tasarımı ve geliştirme kalitesini iyileştirmek için gereken bilgi yapısını geliştirmek, yönetmek ve sürdürmek için kullanılan önceden tanımlanmış bir dizi kural ve metodolojidir. işlem. Mevcut en iyi SDLC sürecini işler hale getirmek için bir dizi adım atılmıştır. Web geliştirmenin tüm aşamaları, süreç için eşit derecede önemlidir ve karlı bir geliştirme rejimi oluşturmada hayati bir rol oynar. Yazılım tasarımı ve geliştirmesi sırasında ölçülen adımlar şu şekilde isimlendirilir:

Gereksinim özellikleri ve analizi:

Yazılım Gereksinimleri Belirtimi veya SRS olarak adlandırılan web geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi sırasındaki en temel aşama, yazılım tasarımı ve geliştirme sürecinde dikkate alınması gereken özelliklerin ve spesifikasyonların kapsamlı bir şekilde detaylandırılmasını sunar. Bu ilk ve en önemli adım, önerilen yazılımın geliştirilmesi için genel gereksinimler hakkında bilgi toplar. Yazılım gereksinimleri analizi, aşağıdakiler hakkında bilgi toplamak için çeşitli hedeflere bölünmüştür:

 • Web Geliştirme için Gerekli Kaynaklar
 • Sistemin kapsamı
 • Sistemin amacı
 • Önerilen sistemin sınırlamaları

Bu aşamada, web geliştirme hizmeti sunum sürecini tamamlamak için gerekli tüm yönergeleri kapsayan ve içeren çok düşünceli ve anlaşılır bir yazılım gereksinimleri belirtim belgesi hazırlanır.

Sistem tasarımı:

Gereksinim analizi aşamasını tamamladıktan sonra, analiz sonuçları değerlendirilir ve önerilen web geliştirme sisteminin doğruluğu ve etkinliği incelenir. Aşama, gereksinim analizi sürecinde benimsenen performans hedeflerini tanımlar. Sistem tasarım süreci, özellikleri ve spesifikasyonları detaylandırır. Birkaç yazılım tasarımı sorununun kapsamlı bir incelemesi şunları içerir:

 • Kompakt ekran düzenleri
 • Tanımlanmış iş kuralları
 • Web geliştirme hizmetleri sağlama sürecinin eksiksiz akış şemaları
 • Olası sözde kodlar ve diğer gerekli belgeler

Sistemin kodlama ve test aşaması:

Ardından, yazılım fonksiyonları ve kullanıcı arayüzü için uygulama mantığının geliştirildiği yazılım kodlama aşaması gelir. Tüm kodlamalar, endüstri kodlama standartlarına sıkı sıkıya uygun olarak yazılmıştır. Kodlar, sistem kaynaklarını korumak ve sistem verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır.

Sistem dağıtımı:

Bir web geliştirme şirketinde kurulumun bir sonraki aşamasında, sistemin son setleri dağıtılacakları yere yerleştirilecektir. Bu aşama, kurulu tüm yazılımların eksikliklerini tanımlar ve uygulamadan sonraki dönemde meydana gelen değişiklikler için önerilerde bulunur.

Sistem bakımı:

Sistem bakımı aşamasında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere web uygulaması geliştirmenin bir dizi yönü dikkate alınır:

 • Gerekli sistem değişiklikleri
 • Her türlü düzeltme
 • Bazı gerekli eklemeler
 • Bilgisayar platformunun ayarlanması

Aklınıza takılan bir nokta veya daha başarılı olacağını düşündüğünüz bir yöntem varsa yorumlarda tartışalım.

Kürşad Can

Etiketler: Tasarım SüreciWeb Gelişim Yaşam DöngüsüWeb Tasarım Geliştirme Süreci


More Stories

Cover Image for Windows 10 Unutulan Kullanıcı Şifresini Sıfırlama (Programsız)

Windows 10 Unutulan Kullanıcı Şifresini Sıfırlama (Programsız)

Bilgisayarımızda kullanıcı şifresini unutmak hepimizin başına gelmiştir. Windows 7 ve daha önce kullanılan işletim sistemlerinde de karşımıza çıkan bu şifre sıfırlama işlemi, bu kez daha basit bir yolla karşımıza çıkıyor. Eskiden başlangıç Cd veya Dvdsi ile şifre kırma işlemi yapıyorduk. Bu kendini zamanla USB belleğe bıraktı. Şimdi ise Windows10 boot USB belleği olmasına gerek kalmadan… Okumaya devam et Windows 10 Unutulan Kullanıcı Şifresini Sıfırlama (Programsız)

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Cover Image for İstihbarat ve İstihbaratın Önemi

İstihbarat ve İstihbaratın Önemi

Özet İstihbarat, günlük hayatta yaşanan olaylar karşısında aklın kullanılmasıyla, uyum sağlamasıyla, bilgi ve tecrübelerin ışığında hayata geçirme yeteneğini ifade etmektedir.En basitten, en karmaşık olaylara kadar hayatın her alanında ve anında istihbarat yer almaktadır. İstihbarat her şeyden önce aklın ve zekanın kullanılmasıyla ilgilidir. En basit ve temel olarak; akıl yürütme, planlama, soyut düşünme, kavrama, öğrenme ve… Okumaya devam et İstihbarat ve İstihbaratın Önemi

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca