The source code for this blog is available on GitHub.

X Technology.

Psikolojik Harp ve Hipnoz, Telepati, Algı

Cover Image for Psikolojik Harp ve Hipnoz, Telepati, Algı
Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Posted underAraştırmalar

Psikolojik harp, dünyanın en güçlü silahıdır. İnsan zihnini biçimlendirme sanatıdır. Aldatmadır, hiledir, düşünceleri manipüle etmek ve zehirlemektedir. Düşmanı suya götürüp susuz getirmektir. Var olmayanı varmış gibi göstermek, var olanın zihinlerde reddedilmesini sağlamaktır. Başkalarının etkisi altında oldukları halde kendi iradeleriyle hareket ettiklerini düşündürmektir. Psikolojik savaşın hedefi, kalenin zayıf yönünü iyi belirleyip o hedefe ısrarla ve tekrarla atışlar yaparak direnci zayıflatmaktadır. Toplumun röntgenini çekmek, damarların, dolaşım sisteminden hücrelerine kadar tahlil edilmesi sonucunda toplumsal dokunun hassasiyetleri ve tartışılabilecek yumuşak karnının tespiti sonucunda oluşturulan psikolojik harekat. Halkı galeyana getiren sosyal medya operasyonları ile vatandaş nezdinde infial yaratan olayları söylentiler ile toplumun geneline yayma girişimleri. İnsanların beyin hücrelerine girilerek onlar için özel çalışmalar yapılmaktadır. Bir grubu sözde destekliyor muşçasına destek verir görüntüsü altında onu taşeron olarak kullanarak kendi hedeflerine yönelik eylem gerçekleştirmektedirler. Amaç için araç. Psikolojik harpte düşman öz dilimizi kullanır. Bu yüzden çok uyanık bulunmak, kendi öz çıkarlarımızdan önce ulusun ve vatanın çıkarlarını düşünmek gerekir. Yani psikolojik harbin silahı geliyorum demez. O ancak uyanık olanlar tarafından anlaşılabilir ve hissedilebilir. Psikolojik harpte askerler üniforma giymezler, onlar bir toplumun içinde, hatta en yakınında bile olabilirler. Dost sözlü, güler yüzlü davranışlarla insanları kendi ulusuna ve vatanına bilmeden kötülük yapmaya sevk edebilirler. Psikolojik harp gerçekleştirilmeden önce psikolojik harp istihbaratı gerçekleştirilir.

Psikolojik harekatın ana amacı korku yaratmaktır. sorunları unutturmak için ortak bir düşman yaratmak, belirli ideolojik hedefler belirleyip tüm dikkatleri bu yöne çekmek gibi. Eğer bir psikolojik harekat mevcutsa üzerinizde baskı hissedersiniz. Çevrenizdeki yayın organlarının milletçe ya da toplulukça hassas yönlerimize dokunmaya çalıştığını anlayabilirsiniz.

Psikolojik savaşın saldırı ve savunma silahı; Propaganda ve provokasyondur. Cephanesi ise; söz, yazı, resim… Bu savaş tarzının amacı, insanları ikna etmek ve değiştirmektir. Yöntemi de beyin yıkamadır. Bir savaşta nihai zafer, düşmanın yenilgiyi kabulüne bağlıdır. Düşmanın moral gücü olan maneviyatının çökmesi, ancak psikolojik savaş yöntemi olan propaganda ile mümkündür Propaganda vurucu mühim-attır. Algı yönetiminde temel hedef, kelime oyunlar ile kanaatlerin değiştirilmesi, kitlelerin en can alıcı noktasından saldırarak şüpheye düşürme ve acaba? sorusunu düşündürmektir. En etkili yöntem ise dedikodu ve asparagasın yayılması ve itibarsızlaştırma. Eğer propaganda da yetersiz kalırsanız başkalarının propagandasına yem olursunuz. Orduda önce komuta kademesi sonra azmini yitirmiş korkak askerler hedef alınır. Sivilde hedef kitle; öncelikle liderler, sonra kararsız ve tarafsızlar ile millet olma bilincini kaybetmiş, mensubiyeti olmayan kitleler hedef alınmaktadır. Psikolojik harekat eksik kalırsa askeri harekat da yetersiz kalır.

Kiralık kalemler: İstihbarat Servisleri tarafından propaganda için kullanılan, sipariş haberleri kamuoyuna servis eden, suni düzmece gündemler ile dikkatleri bir anda farklı bir yöne çekerek kamuoyunun gerçekleri görmesini engelleyen algı cambazları dır.

Kavram savaşları ile zihinlere yerleştirilen zehirli tohumların mimarlarıdırlar.

3 F kuralı ile kitle yönetimi.

1. Cinsellik (Eğlendirme)

2. Din(Uyuşturucu arabesk).

3. Futbol (Enerjinin boşalımı)

(Düşünce, duygu, davranış.) Ph Hidrojenin Gücü demektir. Su, bilindiği gibi iyi bir çözücü özelliğine sahiptir. Oluşturduğu çözeltide OH iyonu fazla ise bazik, H iyonu fazla ise asidik özelliktedir. Bu asidik ve bazik olma durumu canları ilk elden etkileyen bir durumdur. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksit iyonunun [OH-] değişimlerinin oranına direkt bağlıdır. Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür _PH, etkili bir silahtır. Toplumun zayıf olduğu noktalar istismar edilerek saldırılmaktadır. Kanaat önderleri, cemaat liderleri, tarikat şeyhlerine körü körüne inanmışlık tan güç alan topluluklar, gerçeğin hiçbir öneminin kalmadığı, piyon aktivistlerin yönlendirmelerine açık toplumun sosyo-ekonomik ve eğitim durumuna göre kurgulanmış propaganda kampanyası ile bozgunculuk, yağma, kargaşa, çatışma ortamına zemin oluşturulmaktadır. Aidiyetin kaybolması ile millet olma bilincinin yok olması, ortak değerlerin yıkılması, mezhepsel ve etnik temelli çatışma zemini oluşturma gayretleri ile birlikte iç karışıklık ortamının evrilerek sosyal ve siyasi krizleri de beraberinde getirdiği öngörülmektedir.

Örn:Emniyetin çözemediği olayları çözen programlar, şovmen doktor ve din adamları, gelenekleri yıkan evlilik programları, neye gülünebileceği ne giyeceğine karar veren programlar, eşcinsellerin gençlere rol model olması, siyasi programlardaki propaganda ajanlarının fikirlerini kendi fikirleri gibi sahiplenen hedef kitleler. Okuyarak değil izleyerek tarih öğrenilmesinin teşvik edildiği ve izleyenlerin embesillere dönüştürüldüğü kitleler.

Toplumun dönüşümü ile düşünmeyen, düşünemeyen, sorgulamayan adeta mankurtlaşan kitleler üretmektedir.

– Evin reisi televizyon: Cinayetlerin ekranlarda çözüldüğü, genç, yaşlı, dul, bekar ın evlendirildiği, dinini televizyonda öğrenen, tedavide sınır tanımayan yöntemlerin sunulduğu, tarihi dizilerden öğrenen, çocukların çizgi film karşısında kişilik bulduğu, her türlü iğrençliğin kabul gördüğü Aptal kutusunun esir aldığı bir toplum haline dönüştürülmesi, toplumsal olaylara tepkisizleşme, umursamaz hal ve tavır, ülkenin yozlaşma boyutundaki gerçek yüzünün suratına vurulduğu, ahlaki ve sosyal yozlaşma ile toplumun çıkmaz içine sokulmak istendiği aşikardır. Medya ile toplumsal ve sosyal sorunlara duyarsız, çıkarlarını daima ön planda tutan figür ve profillere yer verilmesi, toplumun temel yapı taşı olan ailenin çatırdaması, uyuşturucu kullanımın yaygınlaşması, intihar oranlarının artması, travmatik olayların çoğalması, toplumun mutsuz, depresyonlu ve melankolik bir hal alması hedeflenmektedir. Bu şekilde toplumda zayıf halklar çoğaltılarak bütünlük ve millet bilinci bozulmak istenmektedir. Türk toplumuna yönelik psikolojik operasyon odaklı bitmek tükenmek bilmeyen entrika, tuzak, kumpas ve taarruzlar ile ülke “0” gününde altın vuruş yapılmak için hazırlanmaktadırlar _Etnik, Kültürel, Mezhebi, Tarikat, Cemaat, İnanış, Görüş, Fikir, Taraf, Gelir Seviyesi ve siyasi kavramlar üzerinden gruplaşan toplumların direnç noktaları daha kolay aşılmaktadır. Ötekileştirilen, ayrıştırılan, itilen, kutuplaştıran toplum, kucaklamayan siyaset, farklı görüşü kabullenememe ve fikri ayrışma, bloklaşma, tahammülsüzlük kitlelerin çatışma noktasına getirilmesi için ideal bir ortam oluşturur. Toplumu bölen simge, sembol ve işaretler ile ayrıştırma, aidiyet kazandırarak kitleleri çatıştırma iç savaş ortamı için en önemli katmanı oluşturmaktadır. Sabah 6’da ”Bana mama ver köle” diye insani uyandiran bir kedinin kulağına: “sen köpeksin ve köpekler öğleye kadar uyur” diye fısıldamak ve kedinin de kendini öğleye kadar uyuyan köpek sanması ve gidip uyumaması. _ 25 kare tekniği Bilinçaltı reklamcılık. Seks satar geyiği. Her kare 1 saniye: “Kole iç. Cips ye” diyor. İnternette kumarda Türkiye dünya 3.sü… Helal gelir… Kararsızlar için anketler…Terör ile Güvenlik Özgürlük İkilemi İçerisinde Kalan kitle… Yumuşak Güç kalplerin kazanılması için yapılan insani yardım odaklı çalışmalardır. Kamu Diplomasisi: Yurtdışında yapılan propaganda faaliyetidir. Düşmanı insanlık dışı olarak göstermek ve ona karşı nefret yaratmak. Goebbels: Halkı her zaman ateşleyin, asla soğumasına ve düşünmesine izin vermeyin. Kamu diplomasisi, bir ülke hükümetinin başka bir ülkenin vatandaşlarını ve aydınlarını kendi politik ve ideolojik düşünceleri doğrultusunda etkilemeye çalışmasını anlatan bir süreçtir. Kültür saldırısı: Kendi kültürlerini yabancı kültürlere benimsetmek. Algıyı kontrol etmek, zihni kontrol etmenin ilk adımıdır Le bon: Kullanılması bilinirse psikolojinin tersanelerinde dünyanın en kudretli toplarından daha etkili silahlar vardır. Ülkede karışıklık çıkarmak, isyana teşvik etmek, menfaatleri çatışan iki grubu birbirine karşı kışkırtmak olan istihbarat servislerinin kullandığı en önemli silah psikolojik harptir. Sun tzu, çinlilerin hunları nasıl alt ettiğini şöyle anlatır. Hasım ülkelerde iyi şeyleri gözden düşürünüz. Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görünmesini sağlayınız. Aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız. Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlıklarını yayınız. Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz. Hasmı güç harcamaya sevk ederken kendi gücünü korumayı bilmek gerekir diyerek iç savas çıkarmanın önemine de değinmiştir. Osmanlılar ile savaşmayı göze alan devletin halkı arasına karışarak, onlara Osmanlıların gücünü ve üstünlüğünü anlatarak morallerini bozma ve genel güvenliği sarsmak idi. Günümüzde hâkimiyet, silah ve kol gücünden çıkarak bilgi ve teknolojinin eline geçmiş, ona sahip olup en etkin şekilde kullananlar mutlak gücün sahibi olmuşlardır. Soğuk savaş ve psikolojik harp: Sıcak savaşların yerini soğuk savaşların aldığı siyasi arenada, artık düşman kabul edilen ülke topraklarının ele geçirilmesi devri kapanmış, bu ülkeleri sosyal, siyasal, hukuki, ahlaki ve kültürel olarak hegemonya ları altına alma devri başlamıştır. Bu mücadelenin en büyük silahı ise psikolojik savaş faaliyetleridir. Amerika Soğuk Savaş sürecinde kendi kutbunda yer alan ülkelerin rejimlerinin devam etmesini, diğer kutupta yer alan ülkelerin ise rejimlerini değiştirmesini sağlamak amacı ile çeşitli psikolojik savaş faaliyetlerine girişmiştir. Bu dönemde müttefik ülkelerde sürekli olarak Sovyet emperyalizmi gibi birçok argümanla Sovyetleri kötülenmeye çalışılmış ve kapitalizm sempatik bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır Afganistan’ı tek başına Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden kurtaran Rambo, kendisinin iki katı boyuttaki Rus boksörü en olmadık zamanda bile nakavt eden Rocky bu dönemin önemli psikolojik savaş figürleri arasındadır. Gorbaçov’un iktidarı sırasında başlayan açıklık ve şeffaflık politikalarıyla Rusya dağılmıştır. Kapitalist sistem Psikolojik savaş ile kan dökmeden tarihin en büyük zaferini kolayca kazandı. Barış şartlarında düşman hedeflerine yöneltilen psikolojik savaşa “soğuk savaş” denilir. Provokasyon Tipi Psikolojik Savaş: Miting, gösteri ve cenaze törenlerinde topluluğun içerisine sızarak, inandırıcı birkaç kelime ile orada bulunanların hassasiyetlerini tahrik edecek söylemlerde bulunur, gerginliği arttırır ve öfkeyi ateşler. Propaganda ile düşman hiç yapmadığı şeyler için suçlanır ve bu sayede zihinlerinde hatalı bir imaj oluşturulur. Propagandada beyinlere her gün 1 cm çivi çakacaksın, 40 günde 40 cm girecek, girdiğini kimse hissetmeyecek, böylece yalan gerçek olacak” Atatürk: “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyanacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Bu sözleri ile Atatürk, bir daha ki olası bir Türkiye saldırısında savaşması için oğlunu gönderen anne/babaların tekrar düşünmesini sağlamaktır. Atatürk: “Orduya ilk katıldığım günlerde, bir arap binbaşısının ‘kavm-i necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın’ diye tokatladığı bir anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında türklük şuuruna erdim. Ondan sonra türklük benim derin kaynağım, en derin övünç membaım oldu. Benim hayatta yegane fahrim, servetim, türklükten başka bir şey değildir.” Kontrollü gerilim stratejisi: Güçlü tarafın egemenliğini elinde tutmak için geliştirdiği bir yöntemdir, tehlikeyi kendi savaş kurallarına çekmeye çalışırlar. Kendi savaş kuralları şiddettir. Şiddetle beslenirler. Şiddete şiddetle karşılık vermek saldırgan tarafın orman alanına girmektir. Doğru, onurlu, açık, net duruş gösteren taraf psikolojik savaşta uzun vadede kazanan taraf olur. Propaganda oluşturma teknikleri: Korkuya başvurma, Bir otoriteye referans, Tren etkisi: “Herkes bunu yapıyor” diyerek bir hareket tarzını kabul ettirme. Direkt emir: Bu teknik karar verme sürecini basitleştirmeyin amaçlar. Reddin elde edilmesi: Nefret edilen bir grup insanın da aynı fikri savunduğu inandırılırsa hedef kitle bu görüşü terk eder. Parıltılı genellemeler: Duygusal olarak çekici sözlerdir. Yurt sevgisi, memleket; barış, özgürlük, onur gibi duygulara alacaklandırılır. Transfer. Genellikle suçu problemin bir üyesinden diğerine transfer etmek için kullanılır. Sokaktaki adam. Propagandacılar sokak dili ve davranışı kullanarak kendi görüşlerinin ortalama bir kişinin de görüşü olduğu izlenimi verir. Tanıklık: Bu hedef kitlenin kendini bu saygı duyulan kişi ile özdeşleştirmesi ve onun fikirlerini kabul etmesi amacıyla yapılır. Damgalama: istenmeyen bir şeyle damgalayarak ön yargı oluşmasını sağlamayı içerir. Günah keçisi: Suçu aslında suçlu olmayan bir kişiye veya gruba atmak. Böylece gerçekten suçlu olanlar korunur. Erdem sözleri: Hedef kitlede olumlu bir imaj sağlayacak sözlerdir. Barış, mutluluk, güvenlik, akıllı liderlik, özgürlük. Sloganlar: Slogan kısa, çarpıcı bir söz veya cümledir. Damgalama içerebilir. İfade edilmemiş kabuller: Bu teknik propaganda mesajınız açıkça ifade edildiği takdirde kabul görmeyecekse kullanılır. Bunun yerine mesaj sürekli farz edilir veya kabul edilir. Hükümet raporları, tarihin tekrar yazılması, uydurma bilim, propaganda filmleri… Beyaz propaganda : Kanıtlarla açık biçimde yapılan bir propagandadır. Zihinlerde açılan gedik büyütülecektir. Bunu sağlamak için beyaz propaganda yönteminde belirlenen doğru hedefi, binlerce kez tekrarlamaktan kaçmamak gerekir. Gri propaganda nın ana malzemesi “rivayetler”dir. Kaynak belli değildir, doğru bir olaya on tane yalan sokulup muhatabı küçük ve gülünç duruma düşürmek amaçlanır. Gri propagandanın amacı, kusurlu, noksan ve belirsiz bir şeyi, tam ve yeterli göstermek olabilir. Kara propaganda: Kaynak gizlidir. Propaganda yapılırken kaynak dost olarak gösterilir. Halk bilgiyi kendi kaynağından aldığını zanneder. Yalan iftira, sahte deliler kullanılır. Gerçeği çürütmek, ortalığı karıştırmak, inançları sarsmak. Yalan, gerçekmiş gibi inandırıcı bir şekilde ortaya atılır. Amacı bir inancı yıkmaktır.

Manipülasyon (Yönlendirme)

Cömertlik gücün işaretidir. Gizemli olun. Düşmanınızı kullanın ve kimseye güvenmeyin. Yardım isterken onun çıkarlarını gözeten. Kral gibi olmak için kral gibi davranın. Özgün ol. Tarzını parlat. Dikkat çekici ol. Saray mensubu ol. Görmezden gelin üstünlüğe ulaşın. İnsanları bağımlı kıl. Tahmin edilemez ol. Çok daha iyisini yapabilir mişsin gibi davran. İtibarı koru. Dürüstlüğümüzle düşmanınızı savunmasız bırakın. Enayi avlamak için enayi gibi davranın. Şikayet etmek zayıflıktır.

1.Yalan. Gerçekler çarpıtılır.

2. Duyguları kullanmak

3.Kışkırtma – Provokasyon.

4. Yanlışa yönlendirme.

5. Beyin yıkama,-tekrar- sirayet. Önemsiz şeyleri önemli gösterme.

6. Duygusal şiddet.

7-Mahrum bırakmak

8- Egoyu okşamak

 Obskürantizm: Bilmesinlercilik. Hakikatin bilinmesinin önlenmesidir. Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı, aydınlık düşmanlığı. Örnek: Evrim teorisi’nin öğretilmesinin önüne geçilmesi çabalarıdır. Hristiyanlık dışı kitaplar yakılması. Bilgi güçtür ve bu gücü elinde tutanların, bunu paylaşmak istememek için takip etmiş oldukları yöntem. Obs Kuranistler, hür düşüncenin de en büyük düşmanlarıdır. Karanlıkçılık. Agnotoloji: Bilgisizlik bilimi demek. Menfaat gereği cehalet yaymak. Agnotoloji, çıkar elde etmek için kasıtlı olarak kafa karışıklığı ve yalan bilgi yaymak demek. Toplumun bilgi sahibi olmasını istemeyenler tarafından yaratılan bilgisizliği inceleyen disiplin.İşsizliğe, yoksulluğa, cehalete, gelir dağılımındaki dengesizliğe, adalet sistemindeki çarpıklığa, rant için yok edilen doğal alanlara kafa yorma. Mantık Hataları – Safsatalar Mantık, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen felsefi bir disiplindir. Mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Böylece mantıksal olarak doğru olan bilgi ve bilim alanında yanlış olabilir. Mantık “kıyas “ denilen düşünme yöntemini kullanır. Bu esnada “çelişmezlik ilkesi”, “yeter neden ilkesi”, “üçüncü durumun olanaksızlığı” gibi ilkelere bağlı kalır. Aristo’ya göre mantık hataları kıyas yaparken hatalı önermeler kullanılması ile oluşur.

3.Tür kıyas vardır 1.Tümdengelime dayanan kıyas: Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates de bir insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür.

2.Tümevarıma yönelik Kıyas: Öğretmen maaşı geçinmeye yetmiyor. Doktor maaşı geçinmeye yetmiyor. Hakimlerin maaşı geçinmeye yetmiyor. Sonuç: O halde memur maaşları geçinmeye yetmiyor.

3.Analoji tipi kıyas: Akıl, Tanrıya benzer. Akıl, görünmezdir.

Sonuç önermesi: O halde Tanrı da görünmezdir.

Mantık Hataları Sınırsız genellemeler: “Bütün kuşlar uçar” “Bütün domatesler kırmızıdır” Özelden kalkıp genelleme yapan önermeler : Şu okulda üç kişiyi sigara içerken gördüm, demek ki okuldaki herkes sigara içiyor.

Ön yargıya dayalı hatalar : Kişinin güvenilirliği eleştirilerek reddedilir

Duygu Sömürüsü – Hisleri istismar etmekten doğan hatalardır.“Şu adam başkan olsun, çünkü annesi yaşlıdır,

Hakikata zıt Faraziye: Olacağı farz edilen olayları ileri süren akıl yürütmeler. Olmamış olayları olmuş gibi göstermek.

Yanlış kıyas :Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas

Yanlış sebep-Sonuç ilişkisi: Sahte neden birbirini takip eden olaylar arasında nedensellik ilişkisi kurmaktır. “Sonra gelen önce gelenden dolayı böyle oldu. “Ne zaman şemsiyemi unuttum yağmur yağıyor; demek yağmurun yağmasına şemsiyemi unutmam sebep oluyor.

Bilinmeyene başvurma: “Kimse aksini kanıtlayamadığına göre Tanrı vardır.” Yanlışımı göster,gösteremiyorsan haklıyım demektir.”

Sadece iki ihtimal üzerine kurulu hükümler: Eğer kapitalizm çökerse yerine komünist totaliter düzen(faşizm) gelecektir.O yüzden bu düzene razı olmak en iyisidir.

İki yanlış bir doğru eder: Kendi haklılığını kanıtlamak için başkasının benzer yanlışını ileri sürmek. “Ermeni soykırımından söz edenler önce dönüp kendi ülkelerinde Kızılderililere ne yaptıklarına baksınlar

Kanıtlanmış farzedilen öncül ile varılan sonuç: “Kürtaj cinayettir.Cinayet de bir suçtur.O halde kürtaj suçtur.”

Sahte neden uyduran safsata : “Daha bulaşık yıkamayı bilmeyen adamsın, bana gelip rusya’nın dış politikasını eleştiremezsin” Bulaşık yıkamayı bilme ediminden rusya’nın dış politikasını bileme sonucu çıkmaz

Toplum genelini referans göstererek sonuca giden safsata: Ülkemiz fakirleşti ama tüm dünya da fakirleşti.

Yuvarlanan kar topu safsatası: Bir adım atıldığında onu da zorunlu başka adımların takip edeceği ve kaçınılmaz biçimde kötü olacak bir sonuca varacağını işleyen akıl yürütmedir. “Eğer öğrencilerden birisine soru sorarak dersimi bölmesine izin verirsem,diğerleri de soru sormak isteyecek.

Totoloji: Aynı ifadeyi değişik sözlerle tekrarlamaktan ibaret safsata. İncil tanrının sözüdür.Bunu bize İncil söylediği için biliyoruz” Otoriteyi referans gösteren safsata Çamur at izi kalsın şeklinde safsata soru

Savunma mekanizmaları

1. Olgunlaşmamış: Yansıtma-yansıtmalı özdeşim (kendi suçunu başkasına atar ve o masum da kendini suçlu hisseder). Pasif agresiflik

2.Nevrotik: İnkar, kıskançlık, bahane, gerileme, yer değiştirme (sinirini başkasından çıkarma), karşıt tepki oluşturma, mültecilere sevmez ama onlarla çalışır.

3. Olgun: Espri, yüceltme, bilinçli bastırma, fedakarlık.

Sendrom

Bir arada görülen belirtilerin tümü. Tek başına belirti ise semptom olarak adlandırılır. Stockholm sendromu Rehinenin rehin alan kişiye sempati duyması. Banka soyguncusu tarafından altı gün boyunca rehin tutulan bir kadın, soyguncuya duygusal olarak bağlanır. Serbest kaldığında soyguncuyu savunmakla kalmaz, nişanlısını terk ederek kendisini rehin alan banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler. Televizyon bağımlılığı Uyuşturucu gibi rahatlama ve coşku yaratır. Uzaklaşınca kızgınlık, depresyon.

Aşırı empati sendromu “başkası bu konuda ne düşünür”, “elalem ne der” düşüncesi. Bir nevi kendi kişiliğini eritip başkaları için yaşamaktır.

Peter Pan sendromu Büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde çocuk gibi davranan insanlarda görülen davranış bozukluklarına.

Amok sendromu Cinnet halinde olma, sonuçlarını hesap edemeden şiddet kullanma durumudur. Hayalet uzuv Kesilen bir vücut parçasının sanki yerindeymiş gibi hissedilmesidir.

Asperger sendromu sosyal etkileşimde zorluklar. Dar kapsamlı bir konuyla yoğun ilgilenme, tek yönlü laf kalabalığı.

Empati eksikliği. Avustralyalı dr. hans asperger Lazarus sendromu Başarısız kalp masajından sonra dirilme, isa’dan…

Orta yaş sendromu Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz süreci öncesi değişen hormonal faaliyetlere bağlı olarak kişilerin cinselliğe karşı aşırı istek artışının oluşmasına verilen genel addır.

Öğrenilmiş çaresizlik sendromu Kazanılmış başarısızlık

Sallanmış bebek sendromu

Down sendromu genetik düzensizlik sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması

Dorian Gray sendromu

Kassandra sendromu

Mobbing

Kişiyi yıldırmak, ezmek demek. Psikolojik taciz, zorbalık, saldırgan ve kaba bir dil, negatif eleştiri, şiddet, baskı, lakaplar, alaycılık ile kişi yıldırılır. Yani psikolojik bir terördür mobbing. İşçinin işi bırakması ya da daha iyi performans göstermesi için kullanılabilir. Sonuçta kişinin özgüveni zedelenip, kendini başarısız görebilirler.

Ters Mobbing: Asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

Zorbalık(kabadayılık): Saldırgan ve olumsuz tutumlarla, güçlünün güçsüzü ezmesi durumudur.

Politik zorbalık – şovenizm

Herhangi bir şeye karşı aşırı bağlılıktan kaynaklı olarak, karşı gruba olan nefret ve kötü niyet duygularını da beraberinde getirir. Taciz Rahatsız etmek demektir. Küfür, tehdit, hakaret, aşağılama, alay, azarlama, ilgisizlik, bağırmak, manalı bakış, lakap, nefret dolu sözler, engellemek, yıkıcı eleştiri, suçlu hissettirmek

Türleri: Sözel, fiziksel, cinsel, psikolojik, maddi, duygusal, dinsel tacizler. Kabadayılık Tacizin kaynağını; sevgi, sahiplenme, koruyuculuğun aksine güç ve kontrol oluşturur. (Seni seviyorum o yüzden…)

Sonuç: Taciz; kişinin kendine olan saygı ve sevgisini ve kendini algılayış biçimini tahribata uğratır. Kendini değersiz ve mutsuz hisseder. Korku ve endişe içinde giderek daha fazla içe kapanmaya başlar. Bu duruma eşlik eden utanç ve suçluluk duyguları ise kişinin kendini çevresinden soyutlamasını, yalnızlığını ve ümitsizliğini tehlikeli boyutlara taşır.

Taciz; çocukların zeka, hafıza, algılama, sosyal ve ahlaki gelişim gibi psikolojik gelişim alanlarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum, düşük zihinsel kapasite ve okul başarısını beraberinde getirmektedir Ebeveynlerinin sözel ve fiziksel istismarına şahit olan çocuklar; kişilerarası ilişkilerinde agresif, kavgacı, düşmansı davranışları hiç istismara uğramamış çocuklardan çok daha fazla göstermektedir. Annelerinin sözel ve/veya fiziksel istismarına şahit olan çocuklardan; erkekler ileride şiddet içeren davranışları model alabilmekte, kızlar ise bu tür tacizin hakim olduğu kadın-erkek ilişkisini normal olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda, ilerleyen jenerasyonlarda devam edebilecek istismar döngüsü oluşabilmektedir. Porno şiddettir. Kavgalar, aşağılamalar, küfürler vs. pornodur. Porno içgüdülere hitap ettiği için, insanın akli dengelerini yozlaştırır. Öfke kontrolü Hissettiğimiz öfkeyi bastırmak, içimize atmak öfke kontrolü değildir. Aksine bu durumlar birikerek daha sonraki süreçlerde daha büyük öfke patlamaları yaşamanıza sebep olabilir. Öfkeyi kontrol etmenin ilk adımı hissettiğiniz öfke duygusundan kaçmadan hissettiklerini kabullenmek ve neden olan etkenleri bulmaktır. Kabullenin, derinine inin ve çözüm üretin.

Stres Baskı ve gerginlik halidir.

Stresin tatlı noktası olarak olumlu stres, hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için gereken şeydir. Bu miktar, başarılı olmak veya bir mücadelenin üstesinden gelmek için odaklanmasına ve elinizden gelenin en iyisini yapmanıza yardımcı olur.

1. Strese yanıt vermenin iki temel yolu vardır:

1- Savaş veya kaç yanıtı:

2- Meydan okuma yanıtı: Stresli olduğunuz zaman kendinize şunu söylemeyi düşünün: “Tamam, stresli hissediyorum ve bu iyi bir şey – bu stres daha iyi bir iş yapmama yardımcı olacak.” Araştırmalar, insanların strese bakış açılarını olumlu yönde değiştirmelerinin, hem fiziksel stres yanıtlarını değiştirdiklerini hem de sınava girme, konuşma yapma gibi birçok farklı durumda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olduğunu göstermiştir.

Duyguları kucaklayıp, Duygularınıza (öfke, korku, üzüntü, utanma ve şaşırma gibi) size neyin önemli olduğunu veya neye ihtiyacınız olduğunu söyleyen bir sinyal olarak bakın. Ardından, iyi bir çözüm arayın; herhangi bir problemin içine gömülmüş olmak problemin korkusuna çözüm veya cevaptır.

İsimlendir – Yeniden çerçevelendirme: stresini tanımlayın ve onaylayın. Yarış düşünceleri, endişeler ve fiziksel semptomlar gibi belirtileri fark edin. İkincisi, stresinizi mücadele etmeyi ve fırsatları içerecek şekilde yeniden çerçevelendirme. Özetle, stresinizle arkadaş olmayı seçmeniz daha mutlu ve daha sağlıklı performans göstermenize ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

İllüzyon – Sanrı 

İllüzyon, yanılsama demek. Nesnenin farklı algılanması. Çöp tenekesini köpek sanmak gibi.

Halüsinasyon(Varsanı)

Olmayan şeylerin varmış gibi algılandığı algı bozukluğu. Kişi hayaletler gördüğüne, sesler duyduğuna, ölülerle konuştuğuna, takip edildiğine inanır. Hasta dış gerçekliği reddederek zihninde yarattığı gerçeklere inanmaya başlar. Halüsinasyon duyusal, Sanrı bilişseldir.

Sanrı (Hezeyan- Delüzyon)

Sürdürülen yanlış algılardır. Batıl inançlar gibi. Düşünme bozukluğunun belirtileridir. İkna ile düzeltilemez. Kişi kendinin peygamber olduğuna, dünyayı kurtaracağına inanır. Rahatsız eden duygulardan inkar ederek kaçınırlar.

Sanrı Tipleri:

paranoya, büyüklük, dinsel, ima çıkarma, kıskançlık… Kişi hayal ettikleriyle gerçekleri birbirinden ayıramaz.

Serap, optik bir doğa olayıdır. Uzak nesnelerin görüntüsünün, ışık ışınlarının bükülmesiyle, aslında bulunmadıkları bir yerde görünmesidir. Halüsinasyonun tersine, serap bir doğa olayıdır. Kamera ile kaydedilebilir.

Psikoz: Her türlü akıl hastalığının genel adı.

Psikoz yaşayan bireyler gerçek olmayan şeylere inanabilir, görebilir veya duyabilir.

Psikoz belirtileri : Halüsinasyon, Sanrılar, Düşünce Bozuklukları

HİPNOZ 

Odaklanma + hayal gücü = Hipnoz Hipnoz: İkna ve telkinlerle oluşturulan trans hali. Odaklanmanın en üst düzeye ulaştığı özel bir zihin durumudur. Yapay uyurgezerlik. Anestezi yöntemi. Uyku-uyanıklık arası hal. Bir büyü ya da illüzyon değil, bilimsel bir süreç. Hipnoz, Manyetizma ve Telkinlerle sağlanır. Manyetik hipnozun temsilcisi Mesmer.

Hipnozun 3 hali: Telkin, donma ve uyurgezerlik. Pierre Janet (1859-1947) deneyleri, hipnozu kolaylaştırıcı etkenler doğal uyurgezer olma, ruhsal bir çöküntü geçirmiş olma, zihinsel yorgunluk, aşırı heyecanla kendini kaybetme, yönetilmeye eğilimli olma, güven…

Hipnoz sırasında beyin dalgalarını theta frekansındadır. Aşk hipnotik bir durumdur. Tv, araba, kitap okuma… doğal hipnozdur. Doğaüstü mucizevi bir durum mu yoksa şarlatanlık mı? Dissosiyatif bir süreçtir.

Dissosiyatif Bozukluk

Tıbben bir neden olmaksızın kişideki algı bozukluğu. Unutma, dalıp gitme, hayaller kurma… Travmaya bir cevap olarak ortaya çıkar. Derealizasyon, Amnezi, çoklu kişilik bozukluğu çeşitleridir.

Hipnoterapi

Bir psikoterapi yöntemi Pavlova göre hipnoz, şartlı reflekstir.

Freud: Hipnozitör, süjenin ideal benini temsil eden otoriter baba rolünü üstlenmekte. Suje de babaya itaat eden çocuk rolünü oynamakta.

EEG

Elektroansefalografi ya da Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir.

Normal bilinçli zihin, eleştirel ve sorgulayıcıdır. Hipnotik trans halindeki zihin ise bilinçten ve gerçeklikten uzaklaşmış, yönlendirilebilir haldedir. Kitap, tv, araba sürme hipnoz halleridir. Pek çok uzman her türlü hipnozun aslında kendi kendine hipnoz olduğu konusunda hemfikirdirler. Frans Anton Mesmer (1734 -1815) Modern hipnotizmin mucidi. Yıldızlardan görünmeyen manyetik bir akımın çıktığına ve bu akımın insanların sağlığını etkilediğine inanırdı. Yıldızlar ve hasta arasındaki uygun akım, acı çeken hastanın vücudunu mıknatıslarla ovarak, sıvıyı yeniden dağıtarak böylece de sağlığını ona tekrar kazandırarak sağlanırdı. Zamanla, Mesmer, aynı faydaları, ellerini hastalarının üzerinde gezdirerek de ortaya çıkarabileceğini buldu. Bir süre sonra bir şarlatan olduğu gerekçesiyle Viyana’da çalışması yasaklandı. Kral 16. Louis’nin davetiyle Paris’e gitti. Orada da popüler oldu. Doktorların, onların göğsüne dokunacakları endişesiyle kadınların kalp atışlarını dahi dinlemedikleri bir çağda Mesmer’in yöntemi taciz olarak görüldü. Mesmerin, doktorların çoktan vazgeçtikleri hastaları tedavi ediyordu. Benjamin franklin in de olduğu komisyonun bulgusu, gelişmelerin manyetizmadan değil de hastaların inanmalarından ve hayal etmelerinden kaynaklandığı yolundaydı. Mesmer’in temel inancı insanların vücutlarının içinde bir çeşit güç olduğudur –odic güç– ve bu gücü insan iyileştirme, tedavi etme, zarar verme hatta öldürme amaçlı kullanabilir,bu gücü kullanmada ana kontrol mekanizması kişinin kendi isteği ve arzusudur.

Mesmerizm Büyü. Hipnozun eski adı.

Hipnoz, psikoloji, manyetizma gibi alanlardan yararlanan bir olgudur. Evrenin dokusunu oluşturan gözle görülmeyen bir madde vardı ve bu maddenin insan bedenindeki dengesizliği çeşitli hastalıklara yol açıyordu. Dr. Mesmer evrenin ham maddesinin akışını etkileyebileceğini iddia ediyordu. Bu sayede insan vücudundaki sağlıklı denge oluşturulabilirdi. Yüzlerce insanı aynı anda iyileştirdiği söyleniyordu. Önce bir ağaca dokunuyordu ve ağaca sözde manyetik enerjiyi aktarıyor, daha sonra da iyileşmek için insanların ağaca dokunmasının yeterli olduğunu söylüyordu. Zaman zaman insanları geniş bir dairede oturuyor ve uzun bir teli tutmalarını istiyordu. Kendisi de herkesin temas ettiği telde evrensel akışı sağlıyor ve iyileşmenin başladığını savunuyordu.

Benjamin Franklın şu ünlü cümlesini söyledi: “Eğer bu hastalar iyileşiyorsa bu Mesmer’in gücü sayesinde değil bu kişilerin kendi hayal güçleri sayesinde olmaktadır.”

Benjamin Frank’lin

Mesmer’in farkında olmadan kullandığı şey telkin kavramıydı. Aynı zamanda plasebo, yani inancın gücü gibi faktörler de çalışmaların başarısını artırıyordu. Yüksek beklenti ve ikna edici faktörler insanın bilincini etkileyerek yönlendirebiliyor. İskoç cerrah Esdaile, 300’ün üzerinde acısız ameliyat yapmak için mesmerizmi kullandı.

Mesmer’in bu fikirlerinin ve uygulamalarının evrimi James Braid’in 1842’de hipnozu keşfetmesini sağlamıştır. Dr. James Braid (1795-1860) Edinburg. Braid, “Hipnozun Babası” unvanını hak eder çünkü yöntemin ismi Mesmerizmden “Hipnoz”a çeviren odur. Mesmerize ilgi yeniden canlandırıldı. Muhafazakâr bir tıp uzmanı olması ve bilimsel yaklaşıma önem vermesi hipnozun ilk defa saygı duyulan bir konuma yakınlaşmasını sağladı. Manyetik sıvılar olmadan hipnotik durumun kazanabileceği fikrini ortaya atan ilk kişi Braid’dir. O, doğrudan vücudu etkilemek yerine, hipnozcunun, derneği yalnızca telkin yoluyla etkilediğine inanıyordu. Hipnoz hadisesinin hipnozcunun sihirli güçlere sahip olması gereğinin aksine, derneğin telkine yatkın lığına bağlı olduğu sonucuna varmıştır. “Braidizm” kendisi uygun telkinleri verirken, hastalarından bir noktaya odaklanma larını istiyordu.

Freud anksiyetenin muhtemel sebepleri için bilinçaltını incelemek amacıyla hipnozu kullanan ilk kişilerden biridir. Freud, hastalarının hepsinin, bu yönteme karşı istekli olmadıklarını ve sonuçların her zaman kalıcı olmadığını keşfettiğinde hipnozun büyüsünden kurtuldu. Freud’un bu yaklaşımı bırakması hipnozu büyük ölçüde geriletti. Yeniden şarlatanların, eğlence dünyasının ellerine düştü.

Hipnoterapi, zihin süreçlerinin vücut üstünde doğrudan etkileri olduğu fikrine dayanır. Hoş şeyler düşünüyorsanız kalp atışıyla vücudunuzu daha rahatlamış hissedeceksiniz. Ne verirsen onu alırsın. Eğer düşüncelerinizin olumsuz olmasına izin verirseniz, bu olumsuz tutumlara ve inançlara yol açabilir. Yeterince sıklıkla tekrarladığımız şey otomatik hale gelir.

Dur tekniği: Olumsuz bir düşünceden hoşlandığınız da “dur” diye düşünün. Olumlu düşünmek daha faydalı olacaktır. Bazı kelimeler zihninizde başarısızlık veya şüphe uyandırabilir. Bu kelimeleri kaldırmak da işe yarayacaktır. Umut, yeniden denemek. “Yönetim odasına girdiğimde sakin ve kendine güvenen biri olarak davranabilirim telkinde bulunabilir. Fiziksel süreçlerin zihin üzerindeki etkisi, ilaç ya da kafein içildiğinde fark edilebilir. Anksiyeteye yol açabilir. Benzer şekilde, zihinsel ve duygusal deneyimlerin vücutta belirli reaksiyonları ortaya çıkardığı görülebilir. Beyin / vücut seviyesinde, hipnoterapiyi takiben endorfinlerde (vücudun kendi doğal acı yok edicisi) artmalar kaydedilmiştir. Hipnozdaki telkinler bilinçli süreçten geçmeden doğrudan bilinçaltı zihine gider. Faydalıdır; çünkü yapıcı ve olumlu telkinler yeniden yapılandırmayla sonuçlanabilir. Hipnozun etkileri, gündelik telkinlerin izin türüne bağlıdır.

Tasavvur – Zihinde canlandırma

Tasavvurun bilgiden daha önemli olduğunu söyleyen Einstein’dı. Tasavvurun zihnin daha derin kısmının dili olduğu ileri sürülür. “Hayalî deneme” başarılı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini gösterir. Kendilerini daha sakin hissetmeyi isteyen insanlar, endişe duygularını, ateşe atılan ve kolayca yanan çöp olarak hayal edebilirler. Sınavdan korkan birinin, hayalinde sürekli sınavları çok sevdiğini ve çok sakin olduğunu tekrar tekrar düşünmesi her şeyin tıpkı hayalinde planladığı gibi gittiğini görürdü. Tasavvurun etkisi iradeden daha güçlü. Korku filmi izleyenin arada güzel manzaralar düşünmesi sizi rahatlatır. Romatizma için güneş ışığını hayal etmesi gerekti. Migren ağrısını sert şapkanın yumuşadığı olarak düşünülebilir. Tasavvur, hipnotik durumu yaratmak için kullanılır.

İçsel danışman tekniği: Kendinize içsel bir danışman, sırdaş, rol modeli yaratın. Tanışın ve konuşan.Yapmanız gereken tek şey, kontrolü elinize almaya karar vermenizdir. Fark yaratabilirsiniz. Değişimi yaratmak sizin elinizdedir. Goethe’nin de dediği gibi: “Yapabileceğiniz veya hayal edebileceğiniz her şeye başlayabilirsiniz. Cesaretin dehası, gücü ve büyüsü vardır. Şimdi başlayın.” Daha iyisini hak ettiğinizi bilin ve bunun için uğraşın.

Anestezi yöntemi olarak kendi kendine hipnoz Aynı saatlerde, tekrarlarla, sabırla. Hipnozda ‘kilitlenip kalma’ korkusu yaşadıklarını ifade eden hastalarım oldu. Sabah saatleri çalmadan birkaç dakika önce uyanacak şekilde kendilerini programlayabilen pek çok insanla. Bulutların arasındaki dünyaya gitme tekniği, Gözü Sabitleme Tekniği, Gevşeme Tekniği ve Merdiven Tekniği. Gözlerinizi açtığınızda kendinizi tazelenmiş, sakin ve canlı hissedeceğinizi telkin edin. Kaslarınızı sıkıp yavaşça bırakın ve tüm vücuda uygulayın. Kendini tıpkı beşikte sallanan bir çocuk gibi veya bir salıncakta sallanır gibi hissetme. Vücuttaki gerginliklere odaklan ve her nefeste atıldığını düşün. Bu güzel yere doğru inişim devam ettikçe derin bir rahatlık duygusu varlığımın en derinine kadar işliyor”ulaşınca kendinizi seçmiş olduğunuz o özel yerde bulun. Koklama, dokunma, duyma ve tatma gibi uygun olan duygularınızı kullanın. Eğer kaygı hayatınızı istediğiniz gibi yaşamanızı engelliyorsa, düşüncelerinizde kendi kendinizle olumsuz bir şekilde konuşuyor olmanız ihtimali vardır. Olmasını istediğiniz şekli denemek ve takviye etmek için “Dur” tekniği, çok faydalı olacaktır. Korktuğunuz şeyi canlandırmak. Kalabalıkta dolaşmak, arkadaşlarla buluşmak, konuşma yapmak.

His-Telepati-Önsezi

Freud: Bizler gibi ruhçuluğa karşı olan materyalist kişiler bile, bazı doğaüstü olayları inkar etmiyoruz. Astral Seyahat Uyku gibi hallerde, fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak üzere yapılan yolculuklar. İrâdî olarak gerçekleştirilen bilindiği iddiası ve deneyim sırasında bilinçli olması sebebiyle diğer beden dışı deneyimler arasında özel bir yeri vardır. Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir. Fiziksel bedenden çıkıldığında öte-âlem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku sırasında yapılan astral seyahatın fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anı sandığı söylenmektedir. Astral seyahatin okült ve teozofik kaynaklarda “irâdî olarak fiziksel bedenden ayrılma” şeklinde tanımlanmasına karşın, İngiliz parapsikolog Celia Gren bir ayrım yapmış ve “fiziksel beden dışı deneyimler”den kendiliğinden (irade dışı) oluşanları için ekzomatik deneyim terimini ortaya atmıştır. _Esîr ya da ether, maddenin algılanamayan dördüncü hali olarak kabul edilmişti. Teozofi Ye göre, Şamanizm’de ve birçok inanışta sözü edilen “gök katları”, maddenin bu dördüncü halinin birbirini izleyen derecelerinin belirtilmesinden ibaret olduğu düşünülmektedir. _His: Dış dünyâya ait etkileri, duyular yoluyla idrak etme. Değişik his türleri vardır: Sıcaklık, denge, acı, zaman, açlık, solunum… _6. His: İçe doğma. Kişinin olacak olayları tamamen doğal bir güdü ile önceden bilmesidir. Normal zekamızla anlayamadığımız pek çok olayın sebep-sonuç ilişkisini anlamamızı sağlar. Medyumluk ve sezgi hep altıncı duyu konusudur. Kadınların en çok güvendikleri his sınıfıdır. Parapsikoloji: Doğaüstü olayları araştıran psikoloji dalı. Duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların, deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli etüdü. Yunancada “ötesinde” anlamına gelen “para” ekinin psikoloji sözcüğüne eklenmesiyle elde edilmiş olup, ilk kez 1889’da Alman psikolog Max Dessoir tarafından kullanılmıştır. Parapsikolojinin temelleri mermercilik dönemde ortaya atılmıştır denilebilir. Çünkü bu dönemde ilk defa bir bilim insanı, bir tıp adamı, hastalarını ruhsal şifa yöntemleriyle tedavi ettiğini iddia etti. 1885’te ABD’nde özellikle psikolog William James’in çabalarıyla parapsişik araştırmalar yapmak üzere yeni bir dernek kuruldu. PARAPSİŞİK: Kökeni psişik olan ve geleneksel kural ve bilgilerle ya da bilinen fizikokimyasal yasalarla açıklanamayan fenomenler bütünü olarak tanımlanır. Paranormal: Normal dışı, normal ötesi. Psişik: Telepati, geleceği görme gibi doğaüstü yeteneklere sahip kişi. Metapsişik: “Metafizik” terimi ile karıştırılmaması gereken “metapsişik” terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan araştırma alanı” olarak tanımlanır. “`Bedene bağlı ruh`a ait” anlamındaki “psişik” sözcüğü ile “ötesinde” anlamındaki “meta” sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır. Önsezi: Henüz hiçbir belirtisi yokken bir şeyin olacağını sezme. Prekognisyon, meydana gelecek olayların önceden paranormal olarak algılanması. Prekognisyon ile premonisyon arasındaki fark, prekognisyonun özel bir olay hakkında açık bir bilgi içermesine karşılık, premonisyonda meydana gelecek olayla ilgili yalnızca belli belirsiz bir hissetmenin söz konusu olmasıdır. Postkognisyon, kişinin geçmişte kendisinin bulunmadığı bir olayı paranormal olarak algılaması. Medium: Ruhlar alemi ile iletişime geçildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabileceğini iddia eden kişi. Operasyon: Spiritüalizmde ruhların ortamı, nesneleri ve bunun gibi şeyleri değiştirerek kendilerini belli etmesidir. Materyalizasyon, maddeleşme anlamına gelmekte. Demateryalizasyon, maddelikten çıkma. Durugörü: Canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan algılanması. Zamansal durugörü: Yeteneğin geçmiş veya gelecekteki olayları algılamaya yönelik olması. Gizligörü (lüsidite) Gözler kapalıyken çevreyi görebilme. Kritoskopi. Cisimlerin ardını görebilme. Teleoptik: 5 duyu organı ile algılanamayan uzaklıkta veya kapalı bir ortamdaki canlı ve cansız nesneleri ve olayları algılayabilme Telekinezi: Maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. _Diğerkamlık: Başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme. Spiritüalizm – ruhçuluk – öte âlemcilik – tinselcilik Bilokasyon: İnsanın aynı anda iki ayrı yerde görülmesi Alteroskopi: Kişinin başkalarının bedenlerindeki iç organları, bunların işleyişlerini, auraları görebilmek ve bu sayede bedensel rahatsızlıkları saptanabilmesi. _Kinestetik hissi sayesinde tüm vücut parçalarımızın nerede olduğunu biliriz Telepati: Beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır. Düşünce aktarımı, verici bir telepattan (telepatik irtibatın oluştuğu kişilerden her biri) alıcıya veya alıcılara düşüncelerin aktarılması fenomenine verilen addır. Bir başka deyişle telepatik yolla aktarılan düşünce olması durumunda, fenomen “düşünce aktarımı” adını alır. Araştırmacılar Avustralya’daki bazı orman kabilelerinin beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandıklarını bildirmektedir. Ezoterizm: Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesi dir. İnisiyasyon (Süluk): Bireyin spiritüel gelişimi için, ‘spiritüel tesir alıp aktarabilen bir üstadın sert ve sürekli kontrolü altında, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodlu olarak eğitimi şeklinde tanımlanmaktadır. İçgüdü: Canlıları, araya akıl ve düşünce, bilinç girmeksizin, kendilerine yararlı ya da gerekli birtakım eylemlere yönelten doğal duygu. Reseptör: Hücre dışındaki bir sinyali hücre içine taşıyan bir protein. Alfa Omega: İncil’e göre tanrı der ki: Ben alfa ve omegayım. Başlangıç ve sonum. Altın Üçgen: Üçüncü göz çakrasının bulunduğu noktada bir altın üçgen imajinasyonu yapmanız yoluyla şifa verildiğine inanılır. Kuantum mekaniği: Madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Dalga mekaniği adlarıyla da anılır. Kuantum mekaniği; moleküllerin, atomların ve bunları meydana getiren elektron, proton, nötron, kuark, gluon gibi parçacıkların özelliklerini açıklamaya çalışır. Çoklu Evren: Birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamı.Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Kelebek etkisi: Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Edward N. Lorenz’in çalışmalarından biri olan Kaos Teorisi ile ilgilidir. Aristo’ya göre zaman hareket eseri ortaya çıkmıştır. O halde zaman hareketin ürünüdür. Carl Sagan da zaman yolcularının burada olabileceği ancak varlıklarını gizledikleri ihtimalini ya da zaman yolcuları olarak fark edemediklerini iddia etmiştir. Zamanda yolculuk teknolojisini icat edilebilecek geleceğin insanlarını, geri gelip günümüz insanlarına bunu göstermeye ikna etmeye çalışmak için birtakım deneyler yapılmıştır. Bir kişinin “geleceğe yolculuk” yapması için çeşitli yollar vardır. Örneğin, bir gözlemci Dünya’dan uzağa bir yolculuk yapabilir ve bağıl hızda geri dönebilir. Gözlemcinin kendi saatine göre yolculuk sadece birkaç yıl sürmüştür ancak Dünya’ya döndüğünde binlerce yılın geçmiş olduğunu. Süper kütleli cisimler kullanmaktansa sirkülasyonlu lazerler kullanarak zamanda geleceğe yolculuğun deneysel olarak kanıtlandığı varsayılmaktadır. Eğer kısa ömürlü bir atomaltı parçacığın daha uzun süre yaşadığı gözlemlenirse, bu onun hızlandırılmış bir hızda geleceğe seyahat ettiğini göstermektedir Termodinamik: Isı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bilim dalıdır. Basit bir ifadeyle termodinamik, enerjinin bir yerden başka bir yere ve bir biçimden başka bir biçime transferi ile ilgilenir. Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum. Lüsid rüya : Kişinin rüya gördüğü sırada, rüya gördüğünün farkında olması hâline ve rüya gördüğünün bilincinde olduğu bu tür rüyalara verilen addır Doğunun lüsid rüyaya önem veren bâzı mistik ekollerinde üstat, öğrencisine gördüğü psikofizyolojik kaynaklı rüyayı yönlendirebilmek için imajinasyonu denetleme tekniklerini öğretir. Bu teknikleri uygulayabilen öğrenci, rüyasında vahşi bir hayvan tarafından kovalanmaktaysa, rüyasında bilinçli hâle geçer (lüsid rüya hâli) ve imajinasyon denetlemesi sayesinde rüyanın kalan kısmında bu kez kendisi o vahşi hayvanı kovalayabilir. _(Evrim Ağacı Yorumu)> Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya), beynin uyku durumuna tam olarak geçmemesine rağmen, vücudu uyku durumuna sokması sonucunda meydana gelir. Bu durumun kötü bir versiyonu uyku apnesi (karabasan olarak bilinir ki bu foto-albümde o konuda da bilgi mevcut) görülmekteyken, olumlu rüyalar görüldüğünde “Lucid Dreaming” olarak anılır. Bu olay sırasında beynin uyku moduna alınması gereken bölgeleri çalışmayı sürdürür ve etraftan gelen veriler yarı-bilinçli olarak işlenmeye devam eder. Bu sebeple eğer ki bu dönemde rüya görülecek olursa, bilincimiz “yarı-bilinçli” olarak bu rüyaları da fark edecek dolayısıyla duyu organlarımızla bu rüyayı kontrol etmemiz mümkün olacaktır. İşte bu Yarı-Bilinçli Rüya deneyimidir ve düzgün bir şekilde çalışılarak öğrenilebilecek bir yetenektir. Bilimde ruh diye bir kavram yoktur; ayrıca bilimsel olarak geleceği ve hatta şimdiki zamanda, farklı coğrafyadaki bir olayı rüya sırasında görmenin bir yolu yoktur. Astral Seyahat ettiğini iddia eden insanlar, sadece kendilerini rüyalarında gördükleri bir Lucid Dreaming deneyimi yaşamış bireylerdir. Günümüzde, gerçekten Astral Seyahat ile ekstradan bilgi sahibi olan kimseye rastlanmamıştır. Bilimde ne “astral beden” ne de “ruh” kavramları bulunmaktadır. İkisi de sahte bilimin var ettiği mistisizm ögeleridir. ______ _ Algı Algı : Bilginin alınması ve anlamlandırılması yeteneğidir. Zihnin çeşitli görüngülerin ve kavramların arasından seçerek öğrendiği tüm kavramlara algı denir. Algıda seçicilik : Çevrede bulunan uyarıcılardan bir ya da birkaçına dikkati yöneltmektir. Algıda değişmezlik : Daha önce çeşitli özellikleriyle algılanan nesnelerin, bu özellikleri değişmesine rağmen, algılarının aynı kalması, yani aynı nesne olarak algılanmasına denir. Algıda derinlik : Nesneleri üç boyutlu (bkz: 3d) olarak algılamamıza verilen isimdir. Algı yönetiminde kullanılan bir usul de tekrar etmelidir. Aynı şeylere maruz kaldığınıza baştan direnseniz bile sonra alışırsınız. Çoğunluğun eğilimine göre toplum “bu kadar insan yanılıyor olamaz” düşüncesiyle “uydum kalabalığa” deyip o tarafa yönelir. Rivayet ve haberlerle korku ve endişe oluşturmak bir başka algı yönetimi biçimidir. Amerikalı diplomat Henry Kissinger, “Bir şeyin gerçek olması pek o kadar önemli değildir; fakat gerçek olarak algılanması çok önemlidir. Sosyal medya, diziler ve bilgisayar oyunlarıyla toplumu duyarsızlaştırmak başka bir algı yönetimidir. Toplum bu kitle iletişim araçlarıyla adeta narkozlar. Her türlü operasyona açık hale gelir. Kitleler Psikolojisi kitabının yazarı Gustave Le Bon “Kullanılması bilinirse psikolojinin tersanelerinde dünyanın en kudretli toplarından daha etkili silahlar vardır.” diyerek algı yönetiminin en güçlü silah olduğunu bildirir. General Cato: “Ayrıca Kartaca Nın yıkılması gerektiği kanısındayım.” _Sürekli söylenen şey hafızamıza kazınıp hipnoz etkisi yapıyor ve tekrar edilen şeye inanmaya başlıyoruz. Lucretius’ (MÖ 99-55) “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir!” demiş. Güçlü ve çoğunluğa sahip olma görüntüsü diğer bir algı yönetimidir. İnsanlar zarar görmemek ve fayda temin etmek amacıyla güçlüden ve çoğunluktan yana olmak isterler _Ters Algı Psikolojisi: Kişinin tam tersini yapmalarını isteyerek bir şeyler yapmaya ikna edildiği bir stratejidir. Doğrunun içine herkesin bildiği bir yalanı koyarak doğrunun inandırıcılığını kaybettirmiştir. Ters algı görsel ve gizli kodlarla yapılırken düz algı sadece kelimelerle yapılabilir. Ters psikoloji, insandaki tepkisellik özelliği kullanılarak kişileri yönlendirme biçimidir. Birey bir şeyi yapma ya da seçme özgürlüğünün tehdit edildiğini ya da kısıtlandığını düşündüğünde, kendi özgürlüğünü tekrar ortaya çıkaracak şekilde, denilenin aksini yapar. Bir fıkra vardır. Bir gemi fazla ağırlık nedeniyle batmak üzeredir. Ancak bazı kişiler denize atlarsa gemi kurtarılacaktır. Amerikalılara yüzme sporunun öneminden bahsedilir. Bir kısım Amerikalı denize atlar. İngilizlere deniz suyunun faydalarından bahsediyor. Bir kısım İngiliz denize atlar. Gemide Türkler de vardır. Türklere “Denize atlamak yasaktır” derler. Türkler bunun üzerine denize atlarlar. Ters çaba kuralı, bir şey için ne kadar çok çaba harcayarak o şeyi gerçekleştirmek konusunda o kadar etkisiz hâle geldiğimizi söyler. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, beyin onu size çeker, korktuğunuzu başınıza getirir! Bataklıktan çıkmaya çalıştıkça, dibe gömülmeye benzer. ___ _İkna_ _Kişinin, kaçıncı çocuk olduğunu bilmek, ikna olma tutumlarını da bilmek demektir. Eğer ikna etmek istediğin kişinin kaçıncı çocuk olduğunu biliyorsan tavuk kümesine girmiş tilki gibi sevinebilirsin çünkü elinde büyük bir koz vardır demektir. _1_İlk çocuklar üzerlerinde aşırı disiplin gösterildiği için zamanla mükemmeliyetçi olurlar. Herkesin güvendiği, önemli bir iş olduğu zaman çağırdığı tam bir görev insanı haline dönüşürler. Başarılı siyasetçi ve iş insanlarının genelde ilk çocuk olması pek de tesadüf değildir. İlk çocuklar genelde aynı anda yüz tane iş yapmaya çalışırlar ve sorumlulukları çok bile olsa yenilerini kabul etmeleri zor olmaz. Bu sebeple ona “bunu ancak senin gibi biri yapabilir” türü cümleler kurman önemlidir. Görev insanı olduğu için ölüp bitse bile senin vereceğin yeni angaryaları kabul edecektir. Ailelerinin bunları büyütürken beklentileri yüksek olur. Hepsi büyüyünce prens veya prenses olacaklarına inandırırlar. Bu sebeple pohpohlama bunlarda harikalar yaratır. Baktın motivasyonları düştü ver pohpohçu. Bir de her zaman mükemmel olmak zorundalar mış gibi hissederler. Bu sebeple en ufak hatalarını yüzlerine vurursan anında suçluluk durumuna geçerler. _2_ Ortanca veletler, pek fazla ilgi ve dikkat görmezler. İlk ve son çocukların aldığı ihtimamın binde biri bu garibanlara verilmez. Aile resimlerinde bile zar zor belli olurlar. o yüzden acayip ilgi açlığı içindekilerdir. ancak ikna edilmesi zor tiplerdir. çünkü tüm yaşamları hem anne babaları, hem de ailenin popüler diğer çocukları arasında diplomasi yapmakla geçmiştir. İlk ve son çocuklar kavga ederler aralarını bu garibanlar bulur. Bu arkadaşlar sürekli kendilerini diğerleriyle kıyaslamaya alıştıkları için geride kalmaktan nefret ederler. Firmalarda en iyi müdürler ve orta seviye yöneticiler bunlardan çıkar. İkna işinde en zorlu rakipler bu ortanca çocuk veletleridir. Hiç sevmeyiz. Sonuncu çocuk İşte en güzel çocuk tipine geldik. Ailelerin şımarttığı, bir dediklerine iki demedikleri çocuklar bunlardır. Bu sebeple aşırı sosyal, kendine güvenli ve dışa dönük olurlar. Eğlencelerin göz bebeği bu tiplerdir. Seksen yaşına gelseler gene çocuk kalırlar. Çünkü birinci çocukların yediği baskıyı yememiş ve bağımsız bir kişilikleri olmuştur. Bu arkadaşları ikna konusunda ana mesaj hep “eğlence” olmalıdır. Eğlence var derseniz sizinle çöle bile gelirler. Hatalarını hiç üstlenmezler. En korktukları şey sorumluluk üstlenmektir. Özellikle her türlü kolay yoldan iş yapma projesine bayılırlar. İnsanlarla ilişki içinde olmaları gereken işlerde başarılı olurlar. Yalnız ve tek başlarına kalmak en büyük korkularıdır. O sebeple bu korkularına oynarsanız ateşteki tereyağ gibi eriyip size evet deme ihtimalleri fazlalaşır. _Tek çocuklar, ilk çocuklarla ortak özelliklere sahiptir. Farkları, bu özellikleri daha yoğun yaşamalarıdır. Örneğin: onlardan daha fazla görev insanı olurlar. Yani yaşamlarını tamamen başkalarına hizmet ederek geçirebilirler. Yeter ki “görev” olduğuna inansınlar. Çünkü tek çocuk olmanın sorumluluk duygusu iliklerine işlemiştir. Bunlar kendileriyle aynı yaştakilerle pek uyuşamaz. Kendilerinden daha küçük veya daha büyük insanlarla daha kolay iletişim kurarlar çünkü büyük veya küçük kardeş arayışları vardır. onlara istedikleri kollayıcı abi, güvenilir abla veya kendisine hayran küçük kardeş rolünü oynarsanız sizden daha mükemmel bir insan olmaz ve her dediğinize “evet” deme imkanları artar.

Etiketler: AlgıHipnozPsikolojik HarpTelepati


More Stories

Cover Image for Freelance bir web geliştiricisinin işini kolaylaştırması ve kendini geliştirmesi için ne önerirsiniz?

Freelance bir web geliştiricisinin işini kolaylaştırması ve kendini geliştirmesi için ne önerirsiniz?

OpenAI tarafından eğitilmiş büyük bir dil modeli olarak, bir web geliştiricisi olarak kişisel deneyimim yok, bu nedenle ilk elden bilgiye dayalı özel önerilerde bulunamam. Ancak, yardımcı olabilecek birkaç genel öneri aşağıda verilmiştir: En son web geliştirme teknolojileri ve en iyi uygulamalarla güncel kalın. Bu, rekabetçi kalmanıza ve projeleriniz için en etkili araç ve teknikleri kullandığınızdan […]

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Cover Image for #chatGPT ile Para Kazanmanın 100 yolu 

#chatGPT ile Para Kazanmanın 100 yolu 

Başka bir gün, başka bir #chatGPT övünmesi 🤝 Armut,piş ağzıma düş mantığı ile para kazanılmaz.Unutmayın bilginiz ve verdiğiniz mücadele karşısında gelir elde edersiniz.!! 🤯 chatGPT ile pek çok deneme yaptıktan sonra nihayet bir makale yazma fikri aklıma geldi. Ayrıca, chatGPT ücretsizdir, bu yüzden beynim çıldırdı NEDEN OLMASIN? 🤑 Umarım listeyi beğenirsiniz, üye olmadan önce lütfen listeyi ihtiyaç sahipleriyle […]

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca