The source code for this blog is available on GitHub.

X Technology.

HEAD Etiketi

Cover Image for HEAD Etiketi
Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Posted underSeoWeb Tasarım

Aşağıda herhangi bir web belgesi (web siteleri/uygulamalar) için temel unsurlar bulunmaktadır:

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!--
 The above 2 meta tags *must* come first in the <head>
 to consistently ensure proper document rendering.
 Any other head element should come *after* these tags.
 -->
<title>Page Title</title>

meta charset– web sitesinin kodlamasını tanımlar, utf-8standarttır

meta name="viewport"– mobil yanıt verme ile ilgili görünüm ayarları

width=device-width– cihazın fiziksel genişliğini kullanın (mobil cihazlar için harika!)

initial-scale=1– ilk yakınlaştırma, 1 yakınlaştırma olmadığı anlamına gelir

Elementler

Geçerli <head>öğeler arasında metalinktitlestylescriptnoscript, ve bulunur base.

Bu öğeler, bir belgenin web teknolojileri tarafından nasıl algılanması ve sunulması gerektiği konusunda bilgi sağlar. örneğin tarayıcılar, arama motorları, botlar vb.

<!--
 Set the character encoding for this document, so that
 all characters within the UTF-8 space (such as emoji)
 are rendered correctly.
-->
<meta charset="utf-8">

<!-- Set the document's title -->
<title>Page Title</title>

<!-- Set the base URL for all relative URLs within the document -->
<base href="https://example.com/page.html">

<!-- Link to an external CSS file -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

<!-- Used for adding in-document CSS -->
<style>
 /* ... */
</style>

<!-- JavaScript & No-JavaScript tags -->
<script src="script.js"></script>
<script>
 // function(s) go here
</script>
<noscript>
 <!-- No JS alternative -->
</noscript>

Meta

<!--
 The following 2 meta tags *must* come first in the <head>
 to consistently ensure proper document rendering.
 Any other head element should come *after* these tags.
-->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!--
 Allows control over where resources are loaded from.
 Place as early in the <head> as possible, as the tag 
 only applies to resources that are declared after it.
-->
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'">

<!-- Name of web application (only should be used if the website is used as an app) -->
<meta name="application-name" content="Application Name">

<!-- Theme Color for Chrome, Firefox OS and Opera -->
<meta name="theme-color" content="#4285f4">

<!-- Short description of the document (limit to 150 characters) -->
<!-- This content *may* be used as a part of search engine results. -->
<meta name="description" content="A description of the page">

<!-- Control the behavior of search engine crawling and indexing -->
<meta name="robots" content="index,follow"><!-- All Search Engines -->
<meta name="googlebot" content="index,follow"><!-- Google Specific -->

<!-- Tells Google not to show the sitelinks search box -->
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">

<!-- Tells Google not to provide a translation for this document -->
<meta name="google" content="notranslate">

<!-- Verify website ownership -->
<meta name="google-site-verification" content="verification_token"><!-- Google Search Console -->
<meta name="yandex-verification" content="verification_token"><!-- Yandex Webmasters -->
<meta name="msvalidate.01" content="verification_token"><!-- Bing Webmaster Center -->
<meta name="alexaVerifyID" content="verification_token"><!-- Alexa Console -->
<meta name="p:domain_verify" content="code_from_pinterest"><!-- Pinterest Console-->
<meta name="norton-safeweb-site-verification" content="norton_code"><!-- Norton Safe Web -->

<!-- Identify the software used to build the document (i.e. - WordPress, Dreamweaver) -->
<meta name="generator" content="program">

<!-- Short description of your document's subject -->
<meta name="subject" content="your document's subject">

<!-- Gives a general age rating based on the document's content -->
<meta name="rating" content="General">

<!-- Allows control over how referrer information is passed -->
<meta name="referrer" content="no-referrer">

<!-- Disable automatic detection and formatting of possible phone numbers -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- Completely opt out of DNS prefetching by setting to "off" -->
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="off">

<!-- Specifies the document to appear in a specific frame -->
<meta http-equiv="Window-Target" content="_value">

<!-- Geo tags -->
<meta name="ICBM" content="latitude, longitude">
<meta name="geo.position" content="latitude;longitude">
<meta name="geo.region" content="country[-state]"><!-- Country code (ISO 3166-1): mandatory, state code (ISO 3166-2): optional; eg. content="US" / content="US-NY" -->
<meta name="geo.placename" content="city/town"><!-- eg. content="New York City" -->

<!-- Web Monetization https://webmonetization.org/docs/getting-started -->
<meta name="monetization" content="$paymentpointer.example">

<!-- Points to an external stylesheet -->
<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css">

<!-- Helps prevent duplicate content issues -->
<link rel="canonical" href="https://example.com/article/?page=2">

<!-- Links to an AMP HTML version of the current document -->
<link rel="amphtml" href="https://example.com/path/to/amp-version.html">

<!-- Links to a JSON file that specifies "installation" credentials for the web applications -->
<link rel="manifest" href="manifest.json">

<!-- Links to information about the author(s) of the document -->
<link rel="author" href="humans.txt">

<!-- Refers to a copyright statement that applies to the link's context -->
<link rel="license" href="copyright.html">

<!-- Gives a reference to a location in your document that may be in another language -->
<link rel="alternate" href="https://es.example.com/" hreflang="es">

<!-- Provides information about an author or another person -->
<link rel="me" href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html">
<link rel="me" href="mailto:name@example.com">
<link rel="me" href="sms:+15035550125">

<!-- Links to a document that describes a collection of records, documents, or other materials of historical interest -->
<link rel="archives" href="https://example.com/archives/">

<!-- Links to top level resource in an hierarchical structure -->
<link rel="index" href="https://example.com/article/">

<!-- Provides a self reference - useful when the document has multiple possible references -->
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://example.com/atom.xml">

<!-- The first, last, previous, and next documents in a series of documents, respectively -->
<link rel="first" href="https://example.com/article/">
<link rel="last" href="https://example.com/article/?page=42">
<link rel="prev" href="https://example.com/article/?page=1">
<link rel="next" href="https://example.com/article/?page=3">

<!-- Used when a 3rd party service is utilized to maintain a blog -->
<link rel="EditURI" href="https://example.com/xmlrpc.php?rsd" type="application/rsd+xml" title="RSD">

<!-- Forms an automated comment when another WordPress blog links to your WordPress blog or post -->
<link rel="pingback" href="https://example.com/xmlrpc.php">

<!-- Notifies a URL when you link to it on your document -->
<link rel="webmention" href="https://example.com/webmention">

<!-- Enables posting to your own domain using a Micropub client -->
<link rel="micropub" href="https://example.com/micropub">

<!-- Open Search -->
<link rel="search" href="/open-search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Search Title">

<!-- Feeds -->
<link rel="alternate" href="https://feeds.feedburner.com/example" type="application/rss+xml" title="RSS">
<link rel="alternate" href="https://example.com/feed.atom" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3">

<!-- Prefetching, preloading, prebrowsing -->
<!-- More info: https://css-tricks.com/prefetching-preloading-prebrowsing/ -->
<link rel="dns-prefetch" href="/example.com/">
<link rel="preconnect" href="https://www.example.com/">
<link rel="prefetch" href="https://www.example.com/">
<link rel="prerender" href="https://example.com/">
<link rel="preload" href="image.png" as="image">

Simgeler

<!-- For IE 10 and below -->
<!-- Place favicon.ico in the root directory - no tag necessary -->

<!-- Icon in the highest resolution we need it for -->
<link rel="icon" sizes="192x192" href="/path/to/icon.png">

<!-- Apple Touch Icon (reuse 192px icon.png) -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png">

<!-- Safari Pinned Tab Icon -->
<link rel="mask-icon" href="/path/to/icon.svg" color="blue">

Sosyal

Facebook Açık Grafiği

Çoğu içerik Facebook’ta bir URL olarak paylaşılır, bu nedenle içeriğinizin Facebook’ta nasıl göründüğünü kontrol etmek için web sitenizi Açık Grafik etiketleriyle işaretlemeniz önemlidir. Facebook Açık Grafik İşaretleme hakkında daha fazla bilgi

<meta property="fb:app_id" content="123456789">
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Content Title">
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg">
<meta property="og:image:alt" content="A description of what is in the image (not a caption)">
<meta property="og:description" content="Description Here">
<meta property="og:site_name" content="Site Name">
<meta property="og:locale" content="en_US">
<meta property="article:author" content="">

Twitter Kartı

Twitter Kartları ile Tweetlere zengin fotoğraflar, videolar ve medya deneyimleri ekleyerek web sitenize trafik çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Twitter Kartları hakkında daha fazla bilgi

<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@site_account">
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account">
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html">
<meta name="twitter:title" content="Content Title">
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters">
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg">
<meta name="twitter:image:alt" content="A text description of the image conveying the essential nature of an image to users who are visually impaired. Maximum 420 characters.">

Twitter Gizliliği

Web sitenize tweet yerleştirirseniz, Twitter, içeriği ve önerileri Twitter kullanıcılarına uyarlamak için sitenizdeki bilgileri kullanabilir. Twitter gizlilik seçenekleri hakkında daha fazla bilgi .

<!-- disallow Twitter from using your site's info for personalization purposes -->
<meta name="twitter:dnt" content="on">

şema.org

<html lang="" itemscope itemtype="https://schema.org/Article">
  <head>
   <link rel="author" href="">
   <link rel="publisher" href="">
   <meta itemprop="name" content="Content Title">
   <meta itemprop="description" content="Content description less than 200 characters">
   <meta itemprop="image" content="https://example.com/image.jpg">

Not: Bu meta etiketler, etikete itemscopeve itemtypeözelliklerinin eklenmesini gerektirir <html>.

Pinterest

Pinterest , yardım merkezlerine göre insanların web sitenizden bir şeyler kaydetmesini engellemenize olanak tanır . İsteğe descriptionbağlı.

<meta name="pinterest" content="nopin" description="Sorry, you can't save from my website!">

Facebook Anında Makaleler

<meta charset="utf-8">
<meta property="op:markup_version" content="v1.0">

<!-- The URL of the web version of your article -->
<link rel="canonical" href="https://example.com/article.html">

<!-- The style to be used for this article -->
<meta property="fb:article_style" content="myarticlestyle">

OGömülü

<link rel="alternate" type="application/json+oembed"
 href="https://example.com/services/oembed?url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Ffoo%2F&amp;format=json"
 title="oEmbed Profile: JSON">
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed"
 href="https://example.com/services/oembed?url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Ffoo%2F&amp;format=xml"
 title="oEmbed Profile: XML">

QQ/Wechat

Kullanıcılar web sayfalarını qq wechat ile paylaşır, biçimlendirilmiş bir mesaja sahip olur

<meta itemprop="name" content="share title">
<meta itemprop="image" content="http://imgcache.qq.com/qqshow/ac/v4/global/logo.png">
<meta name="description" itemprop="description" content="share content">

Tarayıcılar / Platformlar

Apple iOS

<!-- Smart App Banner -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP_ID,affiliate-data=AFFILIATE_ID,app-argument=SOME_TEXT">

<!-- Disable automatic detection and formatting of possible phone numbers -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- Launch Icon (180x180px or larger) -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png">

<!-- Launch Screen Image -->
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/path/to/launch.png">

<!-- Launch Icon Title -->
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="App Title">

<!-- Enable standalone (full-screen) mode -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">

<!-- Status bar appearance (has no effect unless standalone mode is enabled) -->
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">

<!-- iOS app deep linking -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP-ID, app-argument=http/url-sample.com">
<link rel="alternate" href="ios-app://APP-ID/http/url-sample.com">

Google Android

<meta name="theme-color" content="#E64545">

<!-- Add to home screen -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<!-- More info: https://developer.chrome.com/multidevice/android/installtohomescreen -->

<!-- Android app deep linking -->
<meta name="google-play-app" content="app-id=package-name">
<link rel="alternate" href="android-app://package-name/http/url-sample.com">

Google Chrome

<link rel="chrome-webstore-item" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/APP_ID">

<!-- Disable translation prompt -->
<meta name="google" content="notranslate">

Microsoft Internet Explorer

<!-- Force IE 8/9/10 to use its latest rendering engine -->
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">

<!-- Disable automatic detection and formatting of possible phone numbers by Skype Toolbar browser extension -->
<meta name="skype_toolbar" content="skype_toolbar_parser_compatible">

<!-- Windows Tiles -->
<meta name="msapplication-config" content="/browserconfig.xml">

Şunlar için minimum gerekli xml işaretlemesi browserconfig.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<browserconfig>
  <msapplication>
   <tile>
    <square70x70logo src="small.png"/>
    <square150x150logo src="medium.png"/>
    <wide310x150logo src="wide.png"/>
    <square310x310logo src="large.png"/>
   </tile>
  </msapplication>
</browserconfig>

Tarayıcılar (Çince)

360 Tarayıcı

<!-- Select rendering engine order -->
<meta name="renderer" content="webkit|ie-comp|ie-stand">

QQ Mobil Tarayıcı

<!-- Locks the screen into the specified orientation -->
<meta name="x5-orientation" content="landscape/portrait">

<!-- Display this document in fullscreen -->
<meta name="x5-fullscreen" content="true">

<!-- Document will be displayed in "application mode" (fullscreen, etc.) -->
<meta name="x5-page-mode" content="app">

UC Mobil Tarayıcı

<!-- Locks the screen into the specified orientation -->
<meta name="screen-orientation" content="landscape/portrait">

<!-- Display this document in fullscreen -->
<meta name="full-screen" content="yes">

<!-- UC browser will display images even if in "text mode" -->
<meta name="imagemode" content="force">

<!-- Document will be displayed in "application mode"(fullscreen, forbidding gesture, etc.) -->
<meta name="browsermode" content="application">

<!-- Disabled the UC browser's "night mode" for this document -->
<meta name="nightmode" content="disable">

<!-- Simplify the document to reduce data transfer -->
<meta name="layoutmode" content="fitscreen">

<!-- Disable the UC browser's feature of "scaling font up when there are many words in this document" -->
<meta name="wap-font-scale" content="no">

<!-- iOS -->
<meta property="al:ios:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:ios:app_store_id" content="12345">
<meta property="al:ios:app_name" content="App Links">

<!-- Android -->
<meta property="al:android:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:android:app_name" content="App Links">
<meta property="al:android:package" content="org.applinks">

<!-- Web fall back -->
<meta property="al:web:url" content="https://applinks.org/documentation">

Etiketler: Head EtiketiHtml Kazan Plakası


More Stories

Cover Image for Freelance bir web geliştiricisinin işini kolaylaştırması ve kendini geliştirmesi için ne önerirsiniz?

Freelance bir web geliştiricisinin işini kolaylaştırması ve kendini geliştirmesi için ne önerirsiniz?

OpenAI tarafından eğitilmiş büyük bir dil modeli olarak, bir web geliştiricisi olarak kişisel deneyimim yok, bu nedenle ilk elden bilgiye dayalı özel önerilerde bulunamam. Ancak, yardımcı olabilecek birkaç genel öneri aşağıda verilmiştir: En son web geliştirme teknolojileri ve en iyi uygulamalarla güncel kalın. Bu, rekabetçi kalmanıza ve projeleriniz için en etkili araç ve teknikleri kullandığınızdan […]

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca
Cover Image for #chatGPT ile Para Kazanmanın 100 yolu 

#chatGPT ile Para Kazanmanın 100 yolu 

Başka bir gün, başka bir #chatGPT övünmesi 🤝 Armut,piş ağzıma düş mantığı ile para kazanılmaz.Unutmayın bilginiz ve verdiğiniz mücadele karşısında gelir elde edersiniz.!! 🤯 chatGPT ile pek çok deneme yaptıktan sonra nihayet bir makale yazma fikri aklıma geldi. Ayrıca, chatGPT ücretsizdir, bu yüzden beynim çıldırdı NEDEN OLMASIN? 🤑 Umarım listeyi beğenirsiniz, üye olmadan önce lütfen listeyi ihtiyaç sahipleriyle […]

Ahmet İnanç Koca
Ahmet İnanç Koca